„Choć kocham swoje przedszkole, od września do szkoły iść wolę”

 

Pod takim hasłem w bytomskich szkołach podstawowych odbyły się lekcje pokazowe dla rodziców dzieci urodzonych w roku 2007. Obowiązek posyłania sześciolatków do szkół stanie się dla rodziców faktem w 2014 roku. Jednak już od września 2013 roku jest możliwość rozpoczęcia przez sześciolatki edukacji w klasach pierwszych.

Mimo, iż rodzice obawiają się posyłać swoje sześcioletnie pociechy do szkół, to dyrektorzy gwarantują, że klasy są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Każda sala lekcyjna jest specjalnie wyposażona. Jest w niej miejsce na kącik zabaw i wypoczynku. Inne jest też podejście nauczycieli do sześciolatków-pierwszoklasistów.

Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej przez 6-latka to nie tylko możliwość jego wszechstronnego rozwoju, ale również stworzenie wolnego miejsca w przedszkolu dla młodszego rodzeństwa, czy innego dziecka zamieszkałego na terenie Bytomia.

Szkoły podstawowe w Bytomiu zapewniają m.in.:
- właściwe wyposażenie sal lekcyjnych, składających się z części edukacyjnej i rekreacyjnej,
- optymalną liczebność klas,
- właściwą realizację treści programowych,
- prowadzenie edukacji klas I - III przez jednego nauczyciela,
- zajęcia z komputerami prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji,
- organizowanie dzieciom pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego,
- zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na boisku, w sali gimnastycznej itp.
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewniające dzieciom interesujące spędzenie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo ( świetlica szkolna),
- dożywianie w stołówce szkolnej,
- zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce,
- pomoc socjalną (stypendia, dofinansowanie do podręczników szkolnych (tzw. Wyprawka szkolna).
Bytom uczestniczy w programie rządowym „Radosna szkoła” ubiegając się o wsparcie finansowe na:
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach,
- utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw.

 

Rodzicom zainteresowanym zapisaniem swojego dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej informacji udziela:
Karina Pawłowska- kierownik Referatu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tel. 32/ 39 76 567
e- mail: kpawlowska@um.bytom.pl
Helena Colik – główny specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego tel. 32/ 39 76 568
e-mail: hcolik@um.bytom.pl